Atasoy Grup

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır.
İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.


Kimler İSGB Kurmak Zorundadır?

İSGB kurulum zorunluluğu Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu durumda az tehlikeli sınıfına giren, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmelerin İSGB kurulması gerekmektedir.


OSGB'ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde tanımlanmıştır. 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", OSGB'leri yeniden tanımlamıştır. Yeni yasal düzenlemelerde de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır" şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.


OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Avantajları Nelerdir?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb'nin sorumluluğundadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Atasoy Grup

Mobil Sağlık Aracı ile Verdiğimiz Hizmetler

Mobil sağlık aracımız, uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık teknikerlerimiz ile tüm sağlık taramalarınız ve kontrolleriniz işyerinizde gerçekleştirilerek iş sağlığı alanındaki alacağınız hizmetlerde vakit kaybınızı en aza indirmekteyiz.


1-Sağlık Raporu

Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir. (Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine uygun sağlık raporu, işe giriş ve periyodik sağlık raporları)


2-Akciğer Radyografisi(Göğüs Filmi)

Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere


3-Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)

Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere


4-İşitme Düzeyi Test Raporu (Odiyometri)

Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere


5-Portör Muayeneleri

(Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. a. Gaita Parazit b. Gaita Kültürü c. Burun Kültürü d. Boğaz Kültürü e. Hepatit Tetkikleri


6-Laboratuvar İncelemeleri

( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için ) a. Tam Kan Sayımı b. Karaciğer Enzim Analizleri c. Tam İdrar Analizi d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Alüminyum vb.) e. İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi


7-Görme Raporu

(Göz Muayenesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere


8-Gerekli Aşılar (Hepatit, Tetanos Vb.)

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.

Atasoy Grup

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

Ortam Ölçümleri

 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Gürültü Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Silika Ölçümü
 • Aeresol Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 • Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Kişisel / Toplam Toz Ölçümü
 • Anlık Gaz Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 • Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
 • Silika Ölçümü
 • Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

İtiraz ve şikayetleriniz tıklayınız.

Kalite ve Politikamız için tıklayınız.

Atasoy Grup

Temel İlk Yardım Eğitimi

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1

"Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur."


İlk Yardım Nedir?

İlk yardım, Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.


İlk Yardım Temel Uygulamaları

İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma (KBK)olarak üçe ayrılmaktadır.
Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Olay trafik kazası ise;

 • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
 • Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
 • Aracın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.

Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;

 • Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.

Her türlü olayda;

 • Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
 • Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
 • Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
 • Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir.
 • Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.

Bildirme: Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.
Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı, nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.
Aslında doğada herzaman bir adet düdük bulundurmalıdır.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.


İlk Yardımda Yapılması Gerekenler nelerdir?

 • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum )
 • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek.
 • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek.
 • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak.
 • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek.
 • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak.
 • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ).
 • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.
Atasoy Grup

TMGD Nedir?

TMGD kısa adıyla bilinen Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı; Türkiye'nin ADR Anlaşmasını imzalamasıyla birlikte zorunlu hale gelmiştir. ADR mevzuatında de yer alan 2914 adet tehlikeli maddeden herhangi biri ile ticari faaliyet gösteren Türk Firma ve Şirketlerin için 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırması veya hizmet alma zorunluluğu gelmiştir. Bu zorunluluğu uymayan firmalara her tespitte 3500 TL para cezası kesilecektir.

2018 yılı itibarı ile pek çok firma TMGD hizmeti alıp almaması ile ilgili araştırma yapıyor fakat birden hayatlarına girdiğini düşündükleri bu kavramla ilgili ne yapması gerektiğini, konunun önemini ve nasıl bir yol izleyeceğini tam olarak bilemiyor. TMGD açılım olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı'nın karşılığıdır ve sanılanın aksine uzun zamandır hayatımızda olan bir kavramdır. ADR Avrupa Anlaşması Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınmasına dair Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler (UN) "Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1957 yılının 30 Eylülünde Cenevre'de imzalanmış ve 1968 yılının 29 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiştir. ADR Anlaşmasına Türkiye 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur fakat 01.01.2018 tarihi itibariyle tam anlamıyla uygulamaya geçmiş ve denetlemelerle birlikte cezai yaptırımlara başlamıştır.


TMGD Hizmeti Almanın Faydaları

Firmalar bu hizmeti alarak oluşabilecek kazalar için önlem almış olmanın yanı sıra, yapılmakta olan bakanlık denetimlerinin de rahatlıkla üstesinden gelmiş olacaklardır. Bakanlık, Avrupa Birliği ile uyumun bir an önce sağlanması için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları" tarafından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmelere kesilebilecek bazı cezalar belirlemiştir. Bu cezalar 61 TL den başlayıp, 89 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. 2018 yılı için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası 3584 TL, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamanın cezası 1380 TL dir. Bizce, şirketler için ciddi sorun oluşturabilecek yaptırımlardan biri de, yük taşıyan araçlarınızın, ADR kurallarına uyumdaki eksiklikler nedeniyle taşıtın, güvenli bir alana park ettirilip ve taşımanın devamına izin verilmemesidir. Bu gibi hesaplanamayan durumlar şirketler için üretim ve itibar kaybı gibi büyük riskler taşımaktadır. Bu cezaların yanı sıra Bakanlık denetimlerinde ceza puanı alarak belli bir ceza puanına ulaşan işletmelerin Tehlikeli Maddelerle İştigalleri yasaklanır yani işlerini yapamaz duruma gelebilirler.

Atasoy Grup

Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlık hizmeti, "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve " Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği " kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:

 • Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakladır.
 • İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.
 • Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakta, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmektedir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayınlanmıştır.
 • Bu yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

 • Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir)
 • Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) ayrılmıştır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş (5) yıl süre ile geçerlidir.

 • Tesisler çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına yaptırmakla yükümlüdür.
 • Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.
 • Firmamizdan alacağınız, danışmanlık ve ÇED hizmetlerine ilişkin olarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgemiz mevcuttur. Bu kapsamda firmamizdan hizmet alan KOSGEB üyesi işletmeler, tarafımızdan aldıkları hizmetlerle ilgili KOSGEB teşviklerinden yararlanabilmektedir.